top of page

עבודות גמר

תלמידים שיבחרו בכך, יוכלו לכתוב עבודת-גמר חיצונית שתשלח לבדיקה על ידי בודק ממשרד החינוך. העבודה מקנה 5 יחידות לימוד בתעודת הבגרות. 
ניתן לכתוב עבודה צמודת מקצוע בהיקף של 5 יחידות, במקרה כזה חלה על התלמיד חובת למידה של המקצוע, וציון העבודה הוא ציון המקצוע המורחב. 
הכנת עבודת הגמר מהווה התמודדות עם נושא אותו בחר התלמיד. היא מאפשרת לתלמיד להתעמק בנושא בכל תחום המעניין את התלמיד, ולרכוש מיומנויות מגוונות ברמה גבוהה. 
התלמיד מקבל מנחה לעבודה, ועליו להדפיס את עבודת-הגמר. ניתן להשתמש במחשב ובמדפסת של ביה"ס. כריכת העבודה נעשית בבית-הספר והיא כרוכה בתשלום. עותק אחד של העבודה נשאר בביה"ס. 

עבודות גמר

תכניות נוספות

בית-ירח נמנה על בתי הספר בהם פועלת תוכנית העתודה ומנהיגות מדעית טכנולוגית. התכנית פותחה על ידי משרד החינוך כמענה למצב הקיים לפיו בעשורים האחרונים מערכת החינוך הישראלית לא מצליחה לייצר שכבה רחבה דיה של תלמידים מצטיינים בתחומי המדע והטכנולוגי. לעובדה זו השלכות רבות על ביטחון המדינה, על 
כוחות אקדמיים ועל התעשייה. התלמידים שישתייכו לתכנית יקבלו תמיכה לימודית בקבוצה או באופן פרטני, על מנת לאפשר להם הצלחה 
בבחינות הבגרות ברמה של 5 י"ל במתמטיקה, במקצועות המדעיים ובמקצועות הטכנולוגיים. 
גם השנה אנחנו פותחים קבוצות בכיתות י-י"ב. כן תכנית לתלמידי כיתות ז' ו-ח׳, מבתי הספר היסודיים. בשיתוף המרכז האקדמי לנוער במכללת כנרת. בוגרי העתודה של כתה ח׳ יוכלו להשתלב בתכנית המצוינות. 
התלמידים בתכנית יקבלו בונוס מוגדל בעת ההרשמה לטכניון.

עתודה מדעית טכנולוגית

עתודה מדעית טכנולוגית

אקדמיה בתיכון
בבית ירח פועלת תכנית “אקדמיה בתיכון". התכנית מיועדת לתלמידי החטיבות העליונות, שהינם בעלי מוטיבציה גבוהה ללימודים, ומסוגלים להתמודד עם חומר לימודי ברמה אקדמית. 
במסגרת התכנית, ניתן יהיה להמיר במקצועות מסוימים, למידה בכיתה והיבחנות בבחינות בגרות, בלמידה בקורסים אקדמיים והיבחנות על הנלמד בהם. 
הקורסים האקדמיים יילמדו במסגרת האוניברסיטה הפתוחה (או"פ), ויזכו את התלמידים בציון בתעודת הבגרות, כל זאת במידה ויעמדו בכל הדרישות בקבוצת הקורסים הרלבנטיים במקצועות המוגדרים, ובקרדיטציה אקדמית לקראת תואר ראשון.

אקדמיה בתיכון

מצוינות

תכנית “מצוינות" בכיתה ט', הנותנת מענה לתלמידים מצטיינים. התכנית מיועדת למוכשרים שבתלמידים, בעלי פוטנציאל לימודי גבוה ומוטיבציה גבוהה להצלחה. תכנית “מצוינות" מפעילה מספר חוויות חינוכיות מרתקות. בתכנית עוסקים בפיתוח חשיבה מדעית ומתמטית, והיא מהווה המשך לעתודה מדעית טכנולוגית בכיתות ז׳-ח׳.
תלמידי ט' יעברו מבחני מיון לבדוק את התאמתם לפרויקט..

מצוינות

“שחק ירוק"

השפעת האדם על סביבתו תוך ניצול משאבים בלתי מושכל ובעיות איכות הסביבה הנגרמות מכך, הן היום אחד הנושאים המרכזיים בסדר יומנו. בית-ירח רואה חשיבות רבה בחשיפת תלמידיו לבעיות הסביבתיות, בהבנת הגורמים להן והשלכותיהן ארוכות הטווח. כל זאת על מנת שיוכלו לקחת אחריות אישית על סביבתם ויהיו מוכנים לפעול למען הסביבה ברמת בית הספר והקהילה.
כמו כן ימשיך בית הספר בתשע"ח לקחת חלק בתכנית שח"ק (שותפות חינוכית-קהילתית) ירוק, המשותפת למשרד החינוך ולמנהל לחינוך התיישבותי.
במסגרת תוכנית זו יוצאים התלמידים לסיורים בסביבתם הקרובה, לומדים על מפגעים שונים תוך איסוף וניתוח נתונים, פועלים למען ניקיון הסביבה והשמירה על המגוון הביולוגי בה ושותפים להעברת המסרים הסביבתיים לדור הצעיר. פעילויות מגוונות אלו נערכות בשיתוף פעולה עם ארגונים ירוקים כגון: החברה להגנת הטבע, קק"ל, ידידי כדור הארץ ומגמה ירוקה, ונציגים מהמועצה האזורית.

שחק ירוק
bottom of page