top of page

זמני שיעור- צלצולים

הלימודים בבית ירח מתקיימים בימים א'- ה', ובמקרים מיוחדים בימי ו'.

  • שעת התחלה: 8:35

  • שעת סיום: בהתאם למערכת השעות האישית של כל תלמיד: 14:05 או 15:45  (במקרים מיוחדים בשעה 17:00)

  • מפגש בוקר: פותח את יום הלימודים במפגש עם המחנך/ת בכיתת-האם. מפגש זה מחייב את כל התלמידים! במפגש הזדמנות לפתיחה נכונה של יום, לשיחה עם המחנך בנושאים שונים, למתן מענה לבעיות ובקשות של תלמידים, ולפדיון חובות התלמיד.

נא לא להתקשר לתלמידים ולמורים בזמן השיעור.    

לוח צלצולים
לוח צלצולים
bottom of page