top of page

ספרית בית ירח

שעות פעילות הספריה:

ימים א'-ה' 8:00-15:40

טלפון: 04-9122619

אימייל: libyerach@gmail.com

ספרית בית הספר היא מרכז משאבים, מרכז עבודה עצמית ועצמאית לתלמידים עובדים ומורים, שמסייע בהגשמת המטרות החינוכיות ותכניות הלימודים. הספריה מציעה מגוון משאבים (אלקטרוניים ומודפסים), פיתוח מיומנויות התמצאות ואסטרטגיות חיפוש במקורות מידע מסוגים שונים, ברמות שונות לקבוצות למידה ולעבודה אישית כולל עבודות גמר בנושאים מגוונים.
בספרית ביה"ס כ- 40,000 כותרים בהם ספרי קריאה, שירה, מחזות, ספרי עיון, כתבי עת וספרי מחזורים קודמים. בספריה מאגרי מידע ממוחשבים בתקליטורים וקשר עם מאגרי מידע חיצוניים והציוד הנדרש לשימוש בהם. בספריה מערכת ממוחשבת המאפשרת איתור מידע על פי נושאים, כותרים ומחברים וכן בדיקה עצמאית של תלמידים את מצב השאלותיהם כולל ספרי לימוד. הספריה פתוחה לאורך כל יום הלימודים, בכל ימי הלימודים, ובימים בהם בית הספר פתוח במהלך החופשות.

קישורים

קטלוג הספריה

קטלוג הספרייה

שם משתמש: IHP_BYS

סיסמה: BYS-2020

מפתח חיפה

מפתח חיפה
מצעד הספרים השנתי

מצעד הספרים השנתי