top of page

הצטיינות יתירה –בגרות חברתית


בשנת הלימודים תשע"ז מסתיים מחזור א' של בוגרים שסיימו 3 שנים של פעילות בתכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית". שנה זו הינה השנה שבה בוגרי התכנית מסיימים מסע של גילוי עצמי, העצמה וחיזוק של הכישורים האישיים לצד העמקה ופיתוח רגישות ולקיחת אחריות כלפי הזולת. 44 תלמידי שכבת יב' מתיכון בית ירח בחרו לעשות מעבר לנדרש ועל כך יקבלו תעודת הצטיינות יתירה-בגרות חברתית.

השבוע תלמידים אלה הציגו בפני ועדה את פעילותם דרך משקפי האתגרים וההצלחות שחוו.

משתתפי הועדה: שרון שדה-מנהל בית ירח, עפרה פייקוב-מנהלת אגף החינוך, מיכל ליאני-רכזת פדגוגית, דני גלעד-רכז השכבה, חסידה צוקרמן רכזת חברתית שכבת יב, עמרי עמירם-רכז חברתי כולל, מחנכי הכיתות וגולי אורטל-עברי מנחה מחוזית למעורבות חברתית מטעם המנהל לחינוך ההתיישבותי ורכזת הצטיינות יתירה בבית ירח, זכו להיפגש עם הנוער במיטבו.

סיפורי הצלת חיים, גילוי החריג, חמלה ורגישות כלפי הזולת, יוזמה, סיוע לחלשים ולמעוטי היכולת ריגשו את חברי הועדה, ועוררו הערכה רבה והשתאות.

בקרוב תוצג בבית הספר תערוכה של עבודות הרפלקציה שכתבו התלמידים כחלק מדרישות קבלת התעודה.

ולסיום אצטט את נועם מורן - 'לי באופן אישי ההתנדבות פיתחה התנהגויות אזרחיות "מוסריות" כמו נדיבות, אחריות, ואפילו הכשירה אותי למנהיגות חברתית ע"י התבגרות נפשית לאורך השלוש שנים'.
15 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Kommentare


bottom of page