• תיכון בית ירח

סרטון להנצחת חללי בית ירח ובקעת כנרות