• תיכון בית ירח

כתבה שפורסמה בירחון קשר עין של ארגון המורים 11/2014