top of page

תיכון "בית ירח" בעמק הירדן זוכה פרס הקליטה המיטבית מטעם משרד החינוך- כוכב הצפון


הפרס ניתן עבור קליטה ראויה וליווי של מתמחים ומורים חדשים, בית ירח קלט בשנת תשע"ו שבעה מורים חדשים - שלושה מהם בוגרי בית הספר. כשליש מתוך 120 מורי בית הספר הם בוגרי המקום. "בבית ירח אנו מייצרים למורים החדשים תחושת שייכות מקצועית וחברתית. תחושת שייכות מתבטאת לא רק בליווי פדגוגי ומקצועי שאנו מעניקים להם, אלא גם בדברים הקטנים כמו דאגה למקום ישיבה בחדר המורים", אומר שרון שדה מנהל בית הספר אגף התמחות וכניסה להוראה במשרד החינוך את פרס הקליטה המיטבית לשנת תשע"ו ל- 42 בתי ספר, יסודי ועל יסודי, ובהם לבית הספר האזורי "בית ירח" שבפיקוח המינהל לחינוך התיישבותי, פנימיתי ועליית הנוער. טקס הענקת הפרס התקיים בשבוע שעבר (ה' 22.12.2016) במכון מופ"ת בתל אביב. הפרס ניתן ל"בית ירח", בניהולו של שרון שדה, עבור קליטה ראויה וליווי של מורים בשלוש השנים הראשונות לעבודתם. מטרת הפרס היא להוקיר את בית הספר אשר קולט מתמחים ומורים חדשים, באופן של קבלה והעצמה, ומאפשר לעובדי ההוראה החדשים להיקלט במערכת החינוך, להתמיד בהוראה ולא לנשור ממנה. בית ירח פיתח מודל קליטה ייחודי לקליטת מורים חדשים המבוסס על מודל "קלוטותי" של ארגון "שגרירי רוטשילד". ייחודו של מודל הקליטה בבית הספר הוא התייחסות להיבטים הפדגוגיים, הארגוניים, החברתיים והרגשיים של תהליך קליטה. לכל מורה חדש מוצמד מורה חונך מתחום הדעת שלו העוזר לו להשתלב בהוראה וכן ליווי אישי של יועצת לכל מורה חדש. בנוסף, במהלך השנה מתקיימת סדנת עמיתים של המתמחים החדשים יחד עם יועצת בית הספר והרכזת הפדגוגית בה משוחחים על הקשיים והמורכבות בתהליך הקליטה והכניסה להוראה. שרון שדה מנהלת בית הספר אמר עם קבלת הפרס: "התרגשנו מאוד לקבל את הפרס ואנו רואים בו עדות למאור הפנים שבו הצוות הוותיק מקבל את המורים החדשים ובנוסף אנו רואים בפרס עדות להצלחתנו לייצר תחושת שייכות אמתית בקרב צוות המורים שלנו. תחושת שייכות נבנית קודם כל כאשר המורה מרגיש כי מישהו "רואה" אותו, חושב עליו ומחפש לעזור לו. הדבר בא לידי ביטוי בליווי הפדגוגי וגם בדברים הקטנים כמו דאגה למקום ישיבה בתוך חדר המורים". שדה מוסיף ואומר כי שליש מצוות ההוראה בבית הספר הם בוגרים שחזרו ללמד במקום וזו הבעת אמון שלהם בנו כתלמידים וכמורים" ד"ר בני פישר, מנהל המנהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער בירך את הנהלת מוסינזון והצוות: "בניית מערך קליטה של מורים חדשים זו היא השקעה נבונה של בית הספר בעתודת ההוראה ובתלמידים שלו. מורה חדש שמקבל ליווי והדרכה הוא מורה טוב יותר בכתה, מורה שירצה להתמיד ולהמשיך ללמד בבית הספר לאורך זמן, מורה שמפתח תחושת שייכות ומחויבות עמוקה כלפי התלמידים, הצוות ובית הספר" מנהלת אגף התמחות וכניסה להוראה, ד"ר שרה זילברשטרום הדגישה כי הניסיון מלמד שמורים אשר נקלטו בבית ספרם במקצועיות וברגישות, יתמידו בעבודתם ויהפכו למורים אכפתיים ומסורים.

12 צפיות
bottom of page