top of page

סיור מגמת גיאוגרפיה – אדם וסביבה שכבת י'


ביום יפה מאד יצאנו לסיור הלימודי השני של המגמה:

הגענו לחוות הרוח במעלה גלבוע המתנוססת על פסגת הגלבוע, ספרנו את מספר הטורבינות (14...) וחיכינו בסבלנות שיתחילו לפעול. אך הרוח לא הגיעה וכך היה ברור שצריך מקורות אנרגיה נוספים כגיבוי. ואכן, ראינו את תחנת האגירה השאובה - עימה מפיקים חשמל בכוח נפילת המים בתוך פיר גבוה מאד בתוך ההר (לא רואים מבחוץ...).

המשכנו לטייל בפרק המעיינות המשוקם, שכשכנו במים וגם צעדנו ב"שביל הרטוב".

התחנה האחרונה היתה חוות הניסיונות "עדן" שם קיבלנו - מאחד החוקרים המובילים בארץ -הסבר על ההרס שגורמות חידקוניות הדקל, חיפושיות מזן פולש (שהגיע מתאילנד) לענף התמרים בכל הארץ ובעולם.

9 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page