top of page

הסמכה בינ"ל בריתוך לתלמידי כיתת הבנאים


קבלת תעודות הסמכה בינ"ל בריתוך לתלמידי כיתת הבנאים. לראשונה קיבלו ארבעה מתלמידי כיתת הבנאים תעודת הסמכה מקצועית בריתוך. לימודי ההסמכה הם שת"פ של החינוך הטכנולוגי במשרד החינוך ותעשידע והתקיימו בתעשיות "בית אל" בבני יהודה. התלמידים למדו כשמונים שעות לאורך השנה וניגשו בסוף שנת הלימודים למבחן הסמכה. תעודת ההסמכה תאפשר לתלמידי הכיתה להשתלב בתעשייה כבעלי מקצוע מוסמכים.

27 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page