top of page

ציורי קיר


בשבועות האחרונים עסקנו בשכבה י' בפרויקט ציורי הקיר. פרויקט זה הוא ייחודי בבית ספרנו ובמהלכו כל כיתה נדרשה לצייר ציור המביע את יסודות וערכי החזון הבית-ספרי.

בכל כיתה הועלו רעיונות לציור קיר ובהצבעה דמוקרטית נבחר רעיון אחד. לאחר דיונים במסגרת הכיתה הוחלט באיזה אופן יובא הרעיון שנבחר על קיר הכיתה, תוך הדגשת המסר והערכים התואמים את החזון.

נוסף על כך, כל כיתה נדרשה להציג את הרעיון שבחרה באמצעות מניפסט ובחלק מהכיתות אף הציגו ריקוד והעלו הצגה קצרה המביעים את הרעיון של הקיר בצורה יצירתית.

פרויקט זה היה מוצלח וחשוב, כל התלמידים לקחו בו חלק. כל יום נשארה קבוצה לצייר את הקיר, מה שגיבש אותנו ככיתה וכשכבה. העבודה הייתה באווירה טובה ובשיתוף פעולה בין התלמידים.

לאחר השבועיים צוות שופטים ממורי בית הספר עברו בין הכיתות, התבוננו בציור, קראו את המניפסט וצפו בקטע שהכינה הכיתה. לבסוף החליטו יחדיו איזה כיתה היא הכיתה המנצחת והודיעו על כך בטקס חנוכה.

אנו מסכמים חוויה זאת כמגבשת מאוד וכתורמת להיכרות מעמיקה יותר בין תלמידי הכיתה. אנו כשכבה מודים לבית ירח על ההזדמנות...

כתבו: רומי שמעון ויובל שחרור – י'8

41 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page