top of page
אודות בית הספר

אודות בית ירח

"בית ירח" הוא בית ספר ממלכתי על-יסודי, ארבע שנתי, בבעלות המועצה האזורית "עמק הירדן".

בית הספר "בית ירח"  הוקם לפני כשבעים שנה על-ידי מיישבי עמק הירדן. כיום בית הספר מונה כ-940 תלמידים הלומדים בארבע שכבות מט' עד י"ב. התלמידים מגיעים אלינו מיישובי הסביבה הקרובה והרחוקה: קיבוצי עמק הירדן, מושבת כינרת, ישובי רכס הפוריות, טבריה, קיבוצי דרום רמה"ג, מגדל, כפר חיטים, מושב לבנים ועוד.

כל שכבה מונה שמונה או תשע כיתות הכוללות כיתת חינוך מיוחד, כיתת ל"ב- אתגר, כיתת מב"ר, כיתת מצטיינים וארבע/חמש כיתות "רגילות". כמו כן קיימת בבית הספר כיתה ייחודית רב גילית למניעת נשירה.

בבית ירח כ-140 אנשי צוות, וניתן לציין בגאווה ששליש מהם הינם בוגרי בית הספר.

בהתאם לחזון "בית ירח"  אנו משלבים פעילות חברתית ענפה יחד עם מגוון רחב של מקצועות לימוד בתחומי המדעים המדויקים, מדעי החיים, מדעי הרוח, מדעי  החברה והאומנויות ותכניות ייחודיות כמו חקלאות בעלי חיים וחקלאות מטעים. בנוסף, אנו מקיימים שת"פ עם מכללת כנרת במטרה להרחיב את מגוון האפשרויות הלימודיות לתלמידים וכדי לקדם מצוינות אקדמית.

אחוזי הזכאות לבגרות של בית הספר גבוהים, רבים מבוגרי בית הספר מתנדבים לשנות שירות ולמכינות קדם צבאיות, ואחוזי הגיוס לשירות משמעותי בצה"ל עומדים על כמעט 100%.

חזון בית הספר

חזון בית הספר

חוברת מידע ותקנון תשפב_Page_03.jpg
דבר המנהל

דבר המנהל

אוגוסט 2021 , אב תשפ״א

הורים ותלמידים יקרים שלום רב,
לפני כחודשיים סיימנו את שנת הלימודים תשפ”א ונראה היה שמגיפת הקורונה מאחורינו וכי נזכה לקיים שנה “רגילה” של שגרת לימודים מלאה בבית הספר. לצערי, בימים אלו ישנה שוב אי ודאות גדולה וכולנו תקווה כי נזכה לקיים שנת לימודים מלאה ובטוחה.


בשנה וחצי האחרונות נדרשנו כולנו להסתגל לשינויים רבים בכל מבנה יום הלימודים ודרכי הלמידה וההוראה. בשנה זו למדנו עד כמה ישנה חשיבות לקיום שגרת לימודים בית הספר עבור התלמידים, הן בהיבט הלימודי ולא פחות חשוב מכך בהיבטים החברתיים ובהיבטים רגשיים- אישיים. למדנו שוב עד כמה מסגרת בית הספר משמעותית לרווחתם של התלמידים ועד כמה ישנה חשיבות לקשר האישי של התלמידים עם מבוגר משמעותי.


אנו מודעים לכך כי התלמידים מגיעים לפתחה של שנה זו אחרי תקופה ארוכה בה לא התקיימה שגרת למידה רציפה ואנו נערכים לתת לכך מענה במגוון היבטים. בשנת הלימודים הקרובה נשים דגש על צמצום הפערים בהיבט הלימודי, הרגשי והחברתי כך שלא יישאר שום תלמיד.ה מאחור. נשים דגש על ערך האחריות שהנו אחד מערכי בית הספר ועל טיפוח ופיתוח לומד עצמאי.
כמובן שבהיבט החברתי נקיים מערכת פעילויות חברתית מלאה לכלל השכבות.


חשוב להדגיש כי בית הספר ערוך גם למצב שבו נדרש לחזור ללמידה מרחוק. כמובן בית הספר פעל ויפעל ע”פ כל ההנחיות של משרד החינוך באשר להתמודדות עם נגיף הקורונה.


כידוע לכם, החל משנת הלימודים הקרובה בית ירח עבר לבעלות רשת “דרכא”. אנו מאמינים כי הקשר עם רשת “דרכא” יתרום לבית הספר וישדרג את המענים הפיזיים והפדגוגיים לתלמידים ולצוות בית הספר ויביא לקידום החינוך בעמק הירדן.


שימו לב, סמל חולצת בית הספר השתנה כחלק מהמעבר לרשת דרכא, החולצות החדשות בחנויות יודפסו עם הסמל החדש. ניתן עדיין להשתמש בחולצות שנמצאות ברשותכם.


בברכת שנה טובה, שתביא עלינו שגרה ברוכה ובריאות בהצלחה לכולנו.
שרון שדה, מנהל בית הספר
וכל צוות בית ירח.

מתחמי ארוניות

מפת בית הספר ומתחמי ארוניות

bottom of page