top of page

מעורבות חברתית

מעורבות חברתית- כתנאי לזכאות לתעודת בגרות, נדרש כל תלמיד לקחת חלק בהתנסות פעילה במעורבות חברתית (התנדבות) בהיקף של 90 שעות. 60 שעות בכיתה י' ו 30- שעות בכיתה י"א. זאת בנוסף לפעילות המעורבות החברתית במסגרת הכיתתית.
קבוצות ההתנדבות שיפעלו השנה:


אוהבים בע"ח (אחריות על פינת החי), מועדונית בית-ירח, המשמר האזרחי, חונכות בעמק (עזרה לתלמידים צעירים אחר הצהריים בביתם), חונכות תלמידי י"א וי"ב את התלמידים הצעירים מהם בעזרה בלימודים בתוך בית-ירח, מד"צים, הנוער העובד והלומד, צופי ים – כנרת, מד"א, מנהיגות ירוקה, “לתת", מכבי אש, מדצ"ים של של"ח, כנפיים של קרמבו, ועוד היד נטויה.....

גם השנה, כך אנו מקוים, יעסקו תלמידים רבים בתחומי התנדבות השונים. מספרם של התלמידים המתנדבים הולך וגדל. קרוב ל־ 200 תלמידים התנדבו בשנה החולפת. אנחנו מאד גאים בכך ומאמינים כי זו הדרך הנכונה לחינוך לתרומה מעצמך לאחר ולחברה. רבים מבוגרי י"ב שלנו, יוצאים לשנת שרות במסגרתה תורמים לחברה ונתרמים בעצמם.

bottom of page