• תיכון בית ירח

ערב חלוקת תעודות בגרות ותעודות גמר מחזור