top of page

תעודת בגרות חברתית- מסלול של מצוינות חברתית


20 תלמידי בית ירח סיימו בהצלחה מסלול מצוינות חברתית. התלמידים המתנדבים ציינו, שמקום ההתנדבות העניק להם משמעות, צמיחה אישית ויכולת רגישות והבנה לסביבה. "דרך הנתינה – קיבלנו כלים ומיומנויות שילוו אותנו בשנת השירות ובצבא".

בשנת תשע"ב נבחר תיכון בית ירח להשתתף בפיילוט יישום ארצי, במסלול של "תעודת בגרות חברתית – מסלול של מצוינות חברתית", כחלק מ- 155 בתי ספר ברחבי הארץ.

הפעילות כוללת: התנדבות במשך שלוש שנים (י-י"ב) 60 שעות בכל שנה. 180 שעות.

הכשרה מקצועית במשך שלוש שנים (י-י"ב) 90 שעות.

כתיבת "יומן מסע" המתעד את פעילות ההתנדבות לאורך שלוש השנים.

לסיום התהליך התכנסה ועדת זכאות לקביעת הערכה הסופית הניתנת בתעודת הבגרות החברתית.

הערכה הסופית כוללת משוב ממקום ההתנדבות, רפלקציה של התלמיד והערכת מחנך.

משתתפי ועדת הזכאות: שרון שדה ,מנהל בית ספר, עפרה פייקוב מנהלת אגף החינוך, מיכל ליאני, רכזת פדגוגית, עמרי עמירם, רכז חברתי שכבת יב', מיה סבג, רכזת שכבה, מחנכי השכבה גולי אורטל - עברי, מנחה מחוזית למעורבות חברתית במנהל לחינוך התיישבותי ורכזת הנושא בבית ירח.

תלמידים מעוניינים הגיעו לוועדה להציג את פעילותם ולענות על שאלות חברי הועדה.

צוות בית ירח ומנהלת אגף החינוך, מברכים את מסיימי המסלול תעודת הבגרות החברתית, התעודה תוענק למסיימים במסיבת סיום השנה מול כלל תלמידי ומורי בית ירח.

48 צפיות
bottom of page